Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.20
ze dne 11.08.2010

k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 46 ze dne 9. 8. 2010 pronajmout volný byt o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici žadatelům z evidence žádostí o pronájem obecního bytu manželům XY, Žufanova 1096, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Jmenovaní jsou vedeni v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 7. 6. 2010

II. SCHVALUJE
pronájem bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici manželům XY, Žufanova 1096, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF