Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.35
ze dne 18.11.2010

k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem

II. SCHVALUJE
vypsání I. kola výběrového řízení na pronájem uvedeného bytu s dlužnou částkou 90.334, - Kč, za smluvní nájemné. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vypsat výběrové řízení

Tisk Export článku do PDF