Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.24
ze dne 13.07.2011

k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 8 ze dne 11. 7. 2011 pronajmout volný byt o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu panu XY, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy (1 osoba).

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 17.39 ze dne 13. 6. 2011 a usnesení ZMČ č. 5.32 ze dne 22. 6. 2011

III. SCHVALUJE
pronájem bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici panu XY, Žalanského, Praha 6 - Řepy (1 osoba). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF