Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.36
ze dne 11.11.2009

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk  v 7. podlaží domu čp. 1138 v Jiránkově ulici

II. SCHVALUJE
pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji paní XY, Bazovského 1120 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF