Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.32
ze dne 14.09.2009

k volnému bytu č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici

II. SCHVALUJE
pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za menší byt paní XY, Jiránkova 1135 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 2+kk ve 12. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF