Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.40
ze dne 14.06.2010

k volnému bytu č. 3 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici s dluhem

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. 3 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici s dluhem

II. SCHVALUJE
vypsání I. kola výběrového řízení na pronájem uvedeného bytu s minimální požadovanou částkou 245.000,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vypsat výběrové řízení

Tisk Export článku do PDF