Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.12
ze dne 25.05.2011

k volné bytové jednotce č. 1155/XY o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1155 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytové jednotky č. 1155/XY o vel. 3+1/L, 7. podlaží, Vondroušova ul. čp. 1155 s dlužnou pohledávkou

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
vypsat výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 1155/XY o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1155 ve Vondroušově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku, za minimální cenu 2 mil. Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF