Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.52
ze dne 14.04.2010

k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zvolení pana XY, bytem Mrkvičkova 1357, Praha 6 – Řepy, soudcem přísedícím

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
jmenovat pana XY soudcem přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 6

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky předložit tento materiál na jednání ZMČ Praha 17 dne 19. 5. 2010

Tisk Export článku do PDF