Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.13
ze dne 05.09.2011

k VII. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Makovského č. p. 1222 až 1227 Makovského 1140 až 1145 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
informaci OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.

II. SCHVALUJEME,
aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Makovského č. p. 1222 až 1227 a Makovského 1140 až 1145 v k. ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví:

1/ za prohlášení vlastníka budovy                 190, - Kč+20% DPH        228, - Kč
2/ za znalecký posudek – stanovení ceny    1000, - Kč+20% DPH      1.200, - Kč                     
3/ za právní pomoc                                        800, - Kč+20% DPH       960, - Kč
4/ za kolek na povolení vkladu do KN            500, - Kč                          500, - Kč
Celkem                                                                                                   2.888, - Kč                                                                                          
                                                                                                                           
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF