Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.50
ze dne 11.04.2011

k veřejné zakázce „ Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
podanou námitku dodavatele FORCORP GROUP spol. s r. o., Hamerská 812, 772 06 Olomouc, Holice, IČ:27841031 k veřejné zakázce „Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“

II. SOUHLASÍ
se zrušením zadávacího řízení „Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“ a vypsání nové výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o námitce, oznámení o zrušení zadávacího řízení, výzvy

Tisk Export článku do PDF