Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.23
ze dne 29.06.2011

k veřejné zakázce na stavební práce „Žufanova 1112 - 1114, zateplení objektu zdravotnického zařízení ambulantní péče“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Žufanova 1112 - 1114, zateplení objektu zdravotnického zařízení ambulantní péče“ zadanou dle § 12 odst. 2 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6, IČ: 272 33 944
Nabídková cena bez DPH bez DPH 8 377 957, - Kč, vč. DPH 10 053 549, - Kč
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF