Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.40
ze dne 23.11.2011

k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy prostor pro občanské průkazy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy prostor pro občanské průkazy“ zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče MIDE – Dědek, s. r. o., Galandova 1235/7, 163 00 Praha 6
Nabídková cena bez DPH 119 505,- Kč, vč. DPH 143 406, - Kč
Financování z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí, smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF