Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.8
ze dne 02.02.2011

k veřejné zakázce na služby – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Hasičská zbrojnice Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti dle § 12 odst. 3 a § 23 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Hasičská zbrojnice Řepy“  

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: BOMART spol. s. r. o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 250 91 905, nabídková cena bez DPH 832 750, - Kč, vč. DPH 999 300, - Kč, výkon autorského dozoru projektanta dle požadavku investora - 530 Kč/ hod, hlavní inženýr projektu 720 Kč/hodinu.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF