Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.14
ze dne 10.10.2011

k veřejné zakázce na službu „Zpracování průkazu energetické náročnosti ZŠ J. Wericha, Španielova 1111“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Zpracování průkazu energetické náročnosti ZŠ J. Wericha, Španielova 1111“, která je zadaná dle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky na „Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy ZŠ J. Wericha, Španielova 1111“ uchazeče: Ing. Jan Koloděj, Pod Strašnickou vinicí 1023/32, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 69212261, nabídková cena 45 000, - Kč, není plátce DPH

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné a vystavit objednávku

Tisk Export článku do PDF