Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.7
ze dne 07.12.2009

k veřejné zakázce na realizaci akce „Stavební úprava panelového domu ul. Vondroušova 1193 - 1198, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podlimitním otevřeném řízení na realizaci akce: „Stavební úprava panelového domu ul. Vondroušova 1193 - 1198, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: STAVBY a. s., Táborská 1178, 251 01 Říčany
IČ: 499 73 215, DIČ: CZ499 73 215
Nabídková cena bez DPH 21 104 559 Kč, vč. DPH 23 003 969 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF