Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.12
ze dne 21.09.2011

k veřejné zakázce na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy “zadanou dle § 12 odst. 2 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení  

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: VHL s. r. o., Mánesova 20, 120 00 Praha 2, IČ: 637 77 521
Nabídková cena bez DPH 1 950 000, - Kč , vč. DPH 2 145 000, - Kč  
Financování z rozpočtu MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF