Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.22
ze dne 30.09.2009

k vánočnímu prázdninovému provozu v Mateřské škole Laudova se spec. třídami, místo výkonu Opuková

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se systémem vánočního prázdninového provozu v Mateřské škole Laudova, místo výkonu Opuková

II. BERE NA VĚDOMÍ
vánoční prázdninový provoz v Mateřské škole Laudova od 28. 12. 2009 do 31. 12. 2009, pokud rodiče své děti přihlásí do 8. 12. 2009.

III. UKLÁDÁ
OŠK zajistit informaci o vánočním prázdninovém provozu pro všechny mateřské školy a na jejich místa výkonu, ředitelce MŠ Laudova zajistit vánoční prázdninový provoz v místě výkonu Opuková

Tisk Export článku do PDF