Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.12
ze dne 06.10.2010

k uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží, tj. 9. patře domu Jiránkova čp. 1136, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na uzavření nájemní smlouvy k bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží, tj. 9. patře domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy 

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ve smyslu usnesení ZMČ 27.19 ze dne 19. 5. 2010 uzavření nájemní smlouvy k bytu  o vel. 2+k.k. v 10. podlaží domu čp. 1136 s paní XY, Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy, 2 osoby, a to na dobu: určitou 1 roku s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky v nájemní smlouvě uvedené za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 o. z. v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy je odevzdání stávajícího bytu o vel. 3+1/L v 5. podlaží, tj. ve 4. patře domu čp. 1136, Jiránkova ulice. Před podpisem nájemní smlouvy doloží paní XY potvrzení o úhradě nákladů soudního řízení.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k projednání na ZMČ

Tisk Export článku do PDF