Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.18
ze dne 26.10.2009

k úpravě vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1040 - 1045, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zadání veřejné zakázky zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci „Úprava vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1040 - 1045, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přípravou zakázky, zveřejněním oznámení o zakázce, s financování, které bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2010

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis oznámení o zakázce

Tisk Export článku do PDF