Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.6
ze dne 10.02.2010

k úpravě plochy pro parkování v ulici Žalanského před ÚMČ Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
zajištění úpravy – zpevnění parkovací plochy v uvedeném rozsahu. Finanční zajištění úpravy bude v rámci schváleného rozpočtu z kapitoly doprava, položky opravy a údržba.

II. UKLÁDÁ
OŽPD zajistit provedení prací.

Tisk Export článku do PDF