Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.66
ze dne 13.06.2011

k umístění reklamního zařízení na čp. 439 v ul. Ke Kulturnímu domu (Bikrosclub Řepy)

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Bikrosclubu Řepy o souhlas s umístěním světelné reklamy na čp. 439 ul. Ke kulturnímu domu

II. SCHVALUJE
žádost Bikrosclubu Řepy, zastoupeného panem Milošem Cikánkem, bytem Školská, Hostivice, o umístění světelné reklamy ve východní stěně čp. 439 (u jihovýchodního rohu)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF