Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.39
ze dne 02.06.2010

k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1025 - 1027 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1025 - 1027 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1025 - 1027 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 30. 6. 2010

III. UKLÁDÁ
vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF