Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.49
ze dne 18.11.2010

k ukončení prodeje bytového panelového domu – III. etapy v ul. Španielova 1267 - 1269 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
ukončení prodeje bytového panelového domu – III. etapy v ul. Španielova 1267 - 1269  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ukončení prodeje bytového panelového domu – III. etapy v ul. Španielova 1267 - 1269  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 31. 12. 2010.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF