Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.16
ze dne 29.06.2011

k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241, Čistovická ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o uhrazení vložených investic za rekonstrukci obecního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici v Praze 6 - Řepích.

II. SCHVALUJE
vyplacení částky, stanovené na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 27. 6. 2011, jako náhradu vložených investic za rekonstrukci bytu ve 3. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici, který byl vrácen městské části Praha 17 dne 27. 4. 2011

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF