Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.49
ze dne 02.06.2010

k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manž. XY, bytem Vondroušova 1155, Praha 6 - Řepy o uhrazení nákladů za úpravy obecního bytu  v přízemí domu čp. 1144 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích. 

II. SCHVALUJE
manž. XY vyplacení částky ve výši 70. 037, - Kč, stanovené znaleckým posudkem soudního znalce, jako náhradu nákladů vynaložených na úpravy v bytě v přízemí domu čp. 1144 v ulici Makovského, který byl odevzdán zpět městské části Praha 17 dne 6. 10. 2009

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF