Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.17
ze dne 14.06.2010

k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1143, Makovského ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost XY, bytem Galandova 1241, Praha 6 - Řepy o uhrazení nákladů za úpravy obecního bytu č. XY v přízemí domu čp. 1143 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích.

II. REVOKUJE
usnesení č. 89.50 ze dne 2. 6. 2010.

III. SCHVALUJE
vyplacení částky ve výši 34.847, - Kč, dle znaleckého posudku soudního znalce, (sníženém OSOM o cenu sporáku, neboť byl instalován bez souhlasu MČ Praha 17 a v náhradním bytě byl osazen majitelem MČ Praha 17 nový el. sporák) XY, Galandova 1241, Praha 6 - Řepy jako náhradu nákladů vynaložených na úpravy v bytě č. XY v přízemí domu čp. 1143 v ulici Makovského, který byl odevzdán zpět městské části Praha 17 dne 9. 7. 2009.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF