Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.29
ze dne 14.02.2011

k údržbě bytových domů Makovského čp. 1140 - 1145, 1222 - 1227 – úklid odpadků a sněhu ze střechy pasáže

Rada MČ

I. PROJEDNALA
změnu bodu II. usnesení č. 5.16 ze dne 5. 1. 2011, týkajícího se způsobu zajištění a financování pravidelného úklidu odpadků ze střechy pasáže Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227

II. SCHVALUJE
zajištění a financování pravidelného úklidu odpadků ze střechy pasáže Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227 správcem objektu (OPTIMIS s. r. o.) z finančních prostředků MČ s tím, že náklady budou přeúčtovány nájemcům všech bytových jednotek Makovského čp. 1140 - 1145, 1222 - 1227

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF