Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.69
ze dne 13.06.2011

k účelové dotaci pro rok 2011 určená pro poskytovatele soc. služeb na území MČ Praha 17 – V. program

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se závěry jednání komise

II. SCHVALUJE
rozdělení finančních prostředků pro poskytovatele soc. služeb.

III. UKLÁDÁ
OSV informovat žadatele o výsledku jednání, ve spolupráci s EKN zajistit převod finančních prostředků

Tisk Export článku do PDF