Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.40
ze dne 26.03.2012

k tvorbě a čerpání sociálního fondu rok 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2012.

II. SCHVALUJE
tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2012.

Tisk Export článku do PDF