Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.23
ze dne 02.03.2011

k termínům zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2011

Rada MČ

I. REVOKUJE
usnesení č. 3.1 ze dne 6. 12. 2010.

II. SOUHLASÍ
s níže uvedenými termíny zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2011.

RMČ:
17. 3. 2011, 30. 3. 2011, 11. 4. 2011, 27. 4. 2011,
11. 5. 2011, 25. 5. 2011, 13. 6. 2011, 29. 6. 2011

ZMČ:
20. 4. 2011, 22. 6. 2011

Tisk Export článku do PDF