Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.1
ze dne 06.12.2010

k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
navržené termíny zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2011

II. SOUHLASÍ
s navrženými termíny zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2011

Tisk Export článku do PDF