Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.30
ze dne 16.05.2012

k systému práce na OSV po 1. 1. 2012

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s informací OSV o systému práce po 1. 1. 2012

II. BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o systému práce na OSV po 1. 1. 2012

Tisk Export článku do PDF