Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.1
ze dne 10.02.2010

k sumarizaci stížností, petic a jiných podání za rok 2009

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
sumarizaci stížností, petic a jiných podání za rok 2009.

Tisk Export článku do PDF