Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.31
ze dne 27.07.2010

k soutěži „Obec přátelská rodině“

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s účastí MČ Praha 17 na soutěži „Obec přátelská rodině“

Tisk Export článku do PDF