Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.10
ze dne 21.09.2011

k solárnímu osvětlení cesty pro pěší k úřadu MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Solární osvětlení cesty pro pěší k úřadu MČ Praha 17“
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče SVP solar, s. r. o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 272 31 062, nabídková cena bez DPH 116 280, - Kč, vč. DPH 139 536, - Kč a s rozmístněním solárních lamp na pozemcích MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF