Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 91.1
ze dne 23.06.2010

k sestavení a schválení složení konkursní komise pro konkurs na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Blatiny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
projednala návrh na složení konkursní komise a tajemníka konkursní komise pro konkurs na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Blatiny

II. SCHVALUJE
konkursní komisi pro konkurs na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Blatiny v tomto složení:

předseda: Jitka Synková
místopředseda: Mgr. Bořek Černovský
pracovník OŠ MHMP: PhDr. Zdenka Klesnilová
odborník v oblasti státní správy ve školství: Jiří Nedvěd, ředitel ZUŠ
pedagogická pracovnice ZUŠ Blatiny: Mgr. Jana Tobolová
pracovník ČŠI: Mgr. Marie Poesová
funkci tajemníka komise bude vykonávat: Mgr. Naděžda Zemanová

III. UKLÁDÁ
OŠK organizačně a materiálně zajistit činnost komise

Tisk Export článku do PDF