Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.11
ze dne 30.01.2012

k rozšíření pojistné smlouvy č. 52313533-18 mezi Městskou částí Praha 17 a Českou pojišťovnou a. s.

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s rozšířením pojistné smlouvy č. 52313533-18 mezi Městskou částí Praha 17 a Českou pojišťovnou a. s.

II. UKLÁDÁ
starostce Bc. Jitce Synkové podepsat aktualizovanou pojistnou smlouvu.

Tisk Export článku do PDF