Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.12
ze dne 09.11.2011

k rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy – Vypsání nové výzvy k podání nabídky

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy“

II. SCHVALUJE
zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy“ a vypsání nové výzvy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit vypsání nové výzvy na zhotovitele stavby.

Tisk Export článku do PDF