Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.5
ze dne 05.09.2011

k rozšíření kamerového souboru

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh dodavatele na záměnu technických prvků dodávky v rámci kamerového systému, za technické prvky lepších parametrů, při zachování stejné finální ceny díla.

II. SOUHLASÍ
s uzavřením dodatku smlouvy č. 2011/0190 s firmou KH Servis a. s., který bude upravovat podmínky dodávky ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

III. UKLÁDÁ
starostce Bc. Jitce Synkové podpis dodatku smlouvy, KTA v souladu s právníkem ÚMČ připravit dodatek smlouvy a zabezpečit příslušné úkony.

Tisk Export článku do PDF