Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.40
ze dne 28.04.2010

k rozdělení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb poskytujících soc. služby pro občany MČ Praha 17, realizované v rámci V. dotačního programu 2010 – podpora městských částí v soc. oblasti

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozdělení účelové neinvestiční dotace dle tab. č. 1

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému zástupci starostky MČ předložit materiál k projednání a odsouhlasení na zasedání zastupitelstva MČ dne 19. 5. 2010

Tisk Export článku do PDF