Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.1
ze dne 17.08.2011

k rezignaci PaedDr. Jiřího Horešovského na funkci člena Komise kultury a vzdělávání

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
rezignaci PaedDr. Jiřího Horešovského na funkci člena Komise kultury a vzdělávání

Tisk Export článku do PDF