Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.29
ze dne 30.09.2009

k rezignaci na předsedu Komise pro Břevnovskou radiálu

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
rezignaci Ing. Woleského na předsedu Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy

II. JMENUJE
nového předsedu komise pana Martina Kubeše

Tisk Export článku do PDF