Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.22
ze dne 17.08.2011

k rezignaci Jiřího Horešovského na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
písemnou rezignaci pana Jiřího Horešovského na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17, podanou k rukám starostky MČ Praha 17 dne 1. 8. 2011

II. PROHLAŠUJE
Petra Stloukala, 1. náhradníka za volební stranu Sdružení za rozvoj Řep, Strana Práv Občanů Zemanovci a Suverenita - blok Jany Bobošíkové, členem Zastupitelstva MČ Praha 17 dnem 2. 8. 2011, v souladu s ustanovením § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

III. UKLÁDÁ
starostce MČ Praha 17 předat Petrovi Stloukalovi osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva MČ Praha 17 a vyzvat ho ke složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 17 na nejbližším zasedání zastupitelstva, v souladu s ustanovením § 50, odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

Tisk Export článku do PDF