Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.26
ze dne 11.05.2011

k revokaci usnesení č. 14.11 ze dne 27. 4. 2011 - jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení  

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF