Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.12
ze dne 13.06.2011

k revokaci schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 usnesení č. 15.2 ze dne 11. 5. 2011

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu k žádosti ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorského daru

II. RUŠÍ
své usnesení č. 15.2 ze dne 11. 5. 2011 a nahrazuje ho usnesením v tomto znění:

III. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů na Výtisk almanachu školy a pokrytí dalších nákladů spojených s 25. výročím založení školy:
Pavel Provazník – PP, řeznictví, Na rozdílu 28, Praha 6                     5 000, - Kč
NIKA STAV, spol. s. r. o., Makovského 1177/1, Praha 6                     50 000, - Kč
1. Obchodní agentura spol. s. r. o., Jeremiášova 870, Praha 5        15 000, - Kč
Pegas, spol. s. r. o., Kloboučnická 1435/24, Praha 4                          2 000, - Kč
Sport – Technik Bohemia s. r. o., Sokolovská 126/40, Praha 8         10 000, - Kč

Tisk Export článku do PDF