Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.13
ze dne 06.12.2010

k řešení bytové situace manželů XY, bytem Španielova 1261, byt. jedn. č. 1261/XY o vel. 4+1 v 7. patře

Rada MČ

I. PROJEDNALA
bytovou situaci manželů XY, uživatelů byt. jednotky o vel. 4+1/L v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1261 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy.

II. SCHVALUJE
ponechat bydlet manžele XY v bytě bez nájemní smlouvy za předpokladu dodržování splátkového kalendáře, a že nevznikne nový dluh. V opačném případě podat žalobu na vyklizení bytové jednotky č. 1261/XY v domě čp. 1261, Španielova ulice proti manželům XY, bytem Španielova čp. 1261, Praha 6 – Řepy. V případě úplného doplacení dluhu mají manž. XY možnost, nevzniknou-li jim nové dluhy, požádat o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt.

III. ZPLNOMOCŇUJE
starostku k podpisu příslušných plných mocí k případnému soudnímu řízení právním zástupcům MČ Praha 17

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF