Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.13
ze dne 10.10.2011

k rekonstrukci terasy, oprava fasády Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 2 § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na službu, zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce terasy, oprava fasády Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF