Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.12
ze dne 10.10.2011

k rekonstrukci kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu, zpracování studie „Rekonstrukce kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF