Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.43
ze dne 23.11.2011

k rekonstrukci chodníků v ulici K Motolu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „Rekonstrukce chodníků v ulici K Motolu“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy Tomáš Nejedlý – stavební činnost, poradenství, Radimovická 1423/31, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 61256307
Nabídková cena bez DPH 253 228, - Kč (vč. DPH 303 873,60 Kč)

III. UKLÁDÁ
OŽPD zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF