Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.44
ze dne 24.10.2011

k rekonstrukci chodníků v ulici K Motolu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr vypsání výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: „Rekonstrukce chodníků v ulici K Motolu“.    

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy.

III. UKLÁDÁ
OŽPD zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy.

Tisk Export článku do PDF